Gozdovi Šaleške doline

Na pestri geološki podlagi uspevajo v Šaleški dolini (občini Šoštanj in Mestna občina Velenje) in v sosednji občini Šmartno ob Paki raznovrstni gozdovi. Še posebej je to značilno za vzhoden in južni del območja, kjer so prisotne različne gozdne združbe bukovih gozdov, manj za zahodni del območja, kjer na pogorju Smrekovca prevladujejo smrekovi gozdovi. Gozdovi uspevajo na nadmorskih višinah od 300 metrov (ob Savinji) do najvišjega vrha – Smrekovca, do 1518 metrov. V daljni preteklosti so gozdovi pokrivali večji del območja Šaleške doline, danes pa zaradi urbanizacije, industrije, prometa gozd v nižinah počasi, a vztrajno izginja. Drugače je na hribovjih, ki obkrožajo dolino, kjer je gozd osnovni krajinski tip in se je marsikje razširil tudi na neuporabljene pašne površine. Mnogo površin gozdov, predvsem v okolici mest, zagotavlja, poleg proizvodne vloge, tudi socialne in ekološke – med njimi je potrebno izpostaviti rekreativno, hidrološko, varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, higiensko-zdravstveno in klimatsko vlogo.

Površina gozdov se stalno rahlo spreminja (zaraščanje, krčenje,...), po podatkih gozdnogospodarskih načrtov (GGN) gozdnogospodarskih enot (GGE) Velenje in Bele Vode pa znaša 10.734 ha, oziroma 58,8 % površine vseh treh občin. Največja gozdnatost je na pogorju Smrekovca, najmanjša pa v okolici mest. Povprečna lesna zaloga lesa v gozdovih znaša 372 m³/ha in je precej visoka predvsem zaradi velikega deleža sestojev z debelim drevjem – debeljaki. Vsako leto v gozdovih priraste skoraj 100.000 m³ lesa, povprečno pa 9,2 m³/ha. Po izračunih Zavoda za gozdove Slovenije znaša možen letni posek (letni etat) 65.000 m³ mase dreves, od tega 70% iglavcev, 30% listavcev. Od leta 2008 naprej letni posek v gozdovih Šaleške doline precej narašča in je v letu 2011 znašal rekordnih 49.600 m³, vendar še zdaleč ni dosegal možnega letnega poseka. Lesa je v gozdovih dovolj, možen posek pa je smotrno dosegati, saj s sečnjo (strokovno izbranih dreves s strani gozdarjev ZGS) negujemo in trajnostno usmerjamo rabo gozdov. V Šaleški dolini pri gospodarjenju z gozdovi predstavlja velik problem posestna razdrobljenost, saj znaša povprečna gozdna posest 4,9 ha, kar je malo z vidika zagotavljanja večjih količin lesa. Zato je vsekakor smotrno združevanje lastnikov gozdov pod okriljem Društva lastnikov gozdov Šaleška dolina.

Info

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV ŠALEŠKE DOLINE

Naslov:
Metleče 7

3325 Šoštanj

Telefon:
041 788 435
E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Stran:

markerGoogle Zemljevid

O nas

Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline (DLG-ŠD) je bilo ustanovljeno 2.6.2011 v Metlečah pri Šoštanju. Na ustanovnem zboru se je zbralo šestindvajset lastnikov gozdov, ki so sprejeli statut društva, ki določa poslanstvo in način delovanja društva. Zavezali so se za sonaravno in trajno gospodarjenje s svojim gozdom, ter k izboljšanju učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi.

Puhjai Beautiful 19 Yo Indian Teen Amateur Spy Cam Fuck 22 Teen Teens Spy Camera Indian House Wife Sex With Devar Hardcore Loving Bluebird Films Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Cumming On Indian Wife